Gör det själv - Trapprenovering

1. Förbered trappan

Se till att underlaget där du ska lägga dina nya trapprenoveringssteg är jämnt, torrt och rent. Rugga upp trä eller målade ytor för att limmet ska få ordentligt fäste.

2. Måtta in och såga till

Någon form av mall är nödvändig att använda när måtten på planstegan i den befintliga trappan ska överföras till trapprenoveringsstegen, Trappspindeln är att rekommendera.

3. Limma det befintliga steget

Monteringslim av typen MS-polymer skall användas när du lägger ditt trapprenoveringssteg på plats, fördela jämnt över hela plansteget, en patron räcker ti ca 2 nya trappsteg

4. Montera det nya trappsteget

Lägg ditt tillkapade trapprenoveringssteg på plats och trampa på steget för att fördela limsträngarna jämnt mellan materialen. Se till att steget ligger i position när limmet härdar.

5. Trapprenoveringen är nu klar!

Denna enkla läggningsanvisning är framtagen av Lundbergs trapprenovering och är en variant av hur fint det kan bli. Förarbetet här har varit att måla vagnstycken och sättsteg så man får ett kontrast med plansteg och trappnos. Har man inte tummen mitt i handen är detta en enkel match att ta sig igenom. För dig som värdesätter fritiden på annat så kan vi hjälpa till att renovera trappen i era hem.