Miljöpolicy

Vi inser vikten av att säkerställa miljön och vi strävar efter att tillämpa högsta miljömässiga standard vid alla våra enheter.

För varje medveten individ står det helt klart att vi måste sträva efter ett långsiktigt hållbart system för hur vi använder jordens resurser. Det handlar om hela samhällets, och därigenom vår egen överlevnad.

Genom att se vår existens i ett större perspektiv framstår det tydligt att vi ständigt måste sträva efter ännu större miljöanpassning.

I vårt miljöarbete skall lagar, bestämmelser och avtal ange miniminivån. Vår strävan skall vara att överträffa dessa nivåer där det är praktiskt och ekonomiskt rimligt.

Vårt arbetsmiljöarbete skall förebygga ohälsa och olycksfall och ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsmiljöarbetet skall bygga på respekt för och tillit till individen. Vi tar ansvar för våra produkter, tjänster och handlingar.