Odenplan - Stockholm 

Golvläggning och Golvslipning med Obehandlat utseende