Golvbesiktning

Vi utför GBR besiktning av installationer av trägolv och golvslipning.

Vår besiktningsman Andreas utfört på uppdrag av golvbranschen besiktningar av trägolv och golvslipningar. Dessa besiktningar riktar sig mot privatpersoner. Andreas utför även entreprenadbesiktningar i eget regi mellan företag. Andreas är utbildad Träarbetare, Golvläggare & Golvslipare och har snart 20års erfarenhet av branschen.

När behöver du göra en Golvbesiktning?

Har din golvslipning / golvläggning inte gått som tänkt? Ibland kan det vara svårt att veta vad som är accepterat och inte.

Kontakta vår besiktningsman så kan han hjälpa till att klargöra vad som ryms inom ramen av ett godkänt arbete.

Står golventreprenören och beställaren för långt ifrån varandra med sina åsikter kan det vara bra att ta in en opartisk besiktningsman som gör sin bedömning på utfört arbete.

 • Parkettgolvet sviktar
 • Parkettgolvet knarrar
 • Stavar som släpper
 • Olika glanser på parkettbrädorna
 • Flammig ytbehandling
 • Torra fläckar
 • Sliprosor
 • Valssläpp

Generellt vid besiktning av golv gäller

 • Berörda parter bör närvara vid besiktningen
 • Golvet bör vara fritt från utlagda markeringar av anmärkningar
 • Besiktning ska i allmänhet ske stående
 • Besiktningen ska utföras vid normal belysning och ljusinfall

Besiktningsman för Golv

Andreas Perrone
08-26 67 00
andreas@nockebyparkett.se